2024-03-13 10:02

Švestuvas

Jašiūnų k., Šalčininkų r.